මාලඹේ හොර උපාධි කඩයක්ද?

saitm
ප්‍රධාන පුවත – 2016 ජූලි 21
sinhala.adaderana.lk/news.php?nid=62280

ආශ්‍රිත ලිපි
පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලවලට එරෙහි විරෝධය සාධාරණද?

Comments

comments